Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen

24. mai

Rom 301  Universitetsstudiene på Kjeller

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.

Muntlig eksamen

25. mai

Rom 301  Universitetsstudiene på Kjeller

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.

Muntlig eksamen

26. mai

Rom 301  Universitetsstudiene på Kjeller

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.