TEK5600 – Visualisering av vitenskapelige data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende begreper for visualisering og datagrafikk. Sentrale mål i emnet er å introdusere nyttige verktøy og konsepter for vitenskapelig visualisering. Det blir ikke kun fokusert på hvordan og hva vi visualiserer, men også hvorfor. Emnet tar også for seg avanserte teknikker for datavisualisering og rendering. Dataene som blir brukt som eksempler i emnet er hentet fra blant annet numerisk strømningsfysikk og medisin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, vil du ha:

  •  Erfaring i bruk av grunnleggende og avanserte teknikker for å visualisere vitenskapelige data 
  • Kjennskap til hvorfor vi trenger visualisering
  • Kunnskap om hva vi visualiserer og hvordan
  • Grunnleggende kunnskap innen datagrafikk og visualisering
  • Kjennskap til teknikker for å visualisere skalar-, vektor- og tensordata
  • Kunnskap om grunnleggende og avanserte renderingsteknikker, med særlig vekt på volumvisualisering (Volume Rendering), samt kjennskap til begreper som fotorealistisk og ikke-fotorealistisk rendering
  • Kjennskap til avanserte teknikker for å visualisere strømningsdata, slik som Line Integral Convolution, Illuminated field lines og Anisotropic Diffusion
  • Kunnskap om bevegelse (kinematikk) og animasjonsteknikker for tidsvarierende data
  • Et godt grunnlag for vitenskapelig visualisering i videre studier innen fysiske og matematiske fag, i informatikk og i medisin

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Noe bakgrunn i lineær algebra, samt grunnleggende erfaring med moderne metoder for visualisering av tekniske beregninger, vil være en fordel.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEK9600 – Visualisering av vitenskapelige data

Undervisning

3 timer forelesning og problemløsning ukentlig. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av karakteren. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Et eksamensforsøk i dette emnet teller også som forsøk i følgende emner: TEK9600

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)