Dette emnet er erstattet av TEK9130 – Satellittkommunikasjon.

Semesterside for UNIK9100 - Høst 2012

Ingen beskjeder