TEK9130 – Satellittkommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over de viktigste prinsippene innen bruk av satellitter og satellittkommunikasjon. Dette inkluderer satellittbaner, oppskytning, transmisjonsteori, linkberegninger, støy, digital modulasjon og feilrettende koding. Ulike teknikker for radioressursdeling og metoder for beregning av systemkapasitet behandles. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer presenteres.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført TEK9130 skal du

 • ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene innen satellittkommunikasjon og satellittkringkasting, herunder
  • radiotransmisjon
  • digital modulasjon
  • aksessmetoder
  • protokoller
 • ha innsikt i mobile og stasjonære satellittsystemer for kommunikasjon og kringkasting, og dimensjoneringen av disse
 • ha et godt grunnlag for arbeid med moderne trådløse kommunikasjonssystemer innen næringslivet eller i akademia
 • kjenne til nyere forskning innen satellittkommunikasjon

Opptak til emnet

PhD candidates from the University of Oslo should apply for classes and register for examinations through Studentweb.

If a course has limited intake capacity, priority will be given to PhD candidates who follow an individual education plan where this particular course is included. Some national researchers’ schools may have specific rules for ranking applicants for courses with limited intake capacity.

PhD candidates who have been admitted to another higher education institution must apply for a position as a visiting student within a given deadline.

Emnet bygger grunnleggende kunnskap innen radio- og/eller digitalkommunikasjon, og det være en fordel med kunnskaper fra et eller flere av fagene: TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse, TEK4120 – Mobilkommunikasjon, og TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time regneøvelser per uke gjennom hele semesteret.

Emnet har en obligatorisk oppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen. Du kan velge en teoretisk eller praktisk rettet obligatorisk oppgave: 

 • I den teoretiske oppgaven skal studentene beregne og dimensjonere et satellittsystem for overføring av data.
 • I den praktiske oppgaven skal studentene motta, dekode og vise fram observasjoner fra en værsatellitt

I tillegg vil ph.d.-kandidater få et spesifikt tema de skal sette seg inn i og presentere i en forelesning. Dette vil typisk være basert på en eller flere vitenskapelige artikler som går i dybden innen et fagområde. Valg av tema kan tilpasses studentenes fagprofil og interesse i hvert enkelt tema. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandiater kan eksamen avholdes skriftlig i stedet; dette avgjøres i begynnelsen av semesteret.

Kurset har en obligatorisk oppgave, og en obligatorisk presentasjon på et spesifikt emne som må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen. 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 22:16:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk