Dette emnet er nedlagt

UNIK9180 – Digital kommunikasjon, del 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende kommunikasjonsprinsipper, deterministisk og stokastisk signalbehandling, puls amplitudemodulasjon, avansert modulasjon, stokastisk deteksjon, utjevning, Viterbialgoritmen, MIMO kommunikasjon, fading og diversitet, synkronisering, emner som studentene foreslår.

Hva lærer du?

Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, innen norske telekom bedrifter eller for videre forskningsarbeid.

Målet med emnet kan deles inn i tre områder:

  • Kunnskapsmål: Studentene skal få en forståelse for funksjonen av de forskjellige delene av et moderne kommunikasjonssystem.
  • Ferdighetsmål: Kunne analysere ytelsen til endel kommunikasjonssystemer teoretisk, og de skal være i stand til å bygge og utføre Monte Carlo-simuleringer for kommunikasjonssystemer i matlab for å estimere ytelsen av slike systemer.
  • Holdningsmål: Studentene skal være oppmerksomme på noen av de mest lovende teknologiene for fremtidens kommunikasjonssystemer, som for eksempel MIMO-teknikker.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 - 2 timer øving. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. To obligatoriske oppgaver vil bli gitt.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli gitt skriftlig eksamen.

De obligatoriske oppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisningsspråk

Norsk