Dette emnet er nedlagt

UNIK9370 – Komponentmodeller og kretssimulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de viktigste komponentmodellene som benyttes i kretssimulering og kretsdesign. Det legges spesiell vekt på MOSFET/CMOS og bipolare komponenter. Delemner: fysikalsk grunnlag (ladningstransport, ladningskontroll), ekvivalentkretser, modellbekrivelser, skalering av komponentdimensjoner, måling av karakteristikker med ekstraksjon av modellparametre, anvendelse i kretssimulering.

Hva lærer du?

Gi innsikt i modellering av elektroniske komponenter rettet mot anvendelse i SPICE-type kretssimulatorer, samt å øke forståelsen for modellenes sentrale plass i design av avansert elektronikk.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 sp overlapp med UNIK4370 – Komponentmodeller og kretssimulering (nedlagt) (nedlagt).

Undervisning

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. De obligatoriske oppgavene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk