Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i syntetisk apertur radar (SAR) og interferometri (IFSAR). Både teori, praksis og anvendelser dekkes. Vi starter med grunnleggende radarprinsipper. Deretter følger egenskaper ved radarbilder, prosessering av SAR-data og interferometrisk SAR. Eksempler fra faktiske satellitt- og flysystemer benyttes hele veien, sammen med en rekke anvendelser, sivile så vel som militære. Forskjellige SAR operasjonsmønster vil bli gjennomgått: Stripmap, spotlight og invers SAR. I tillegg vil to konkrete systemer gjennomgås i detalj. Emnet avsluttes med en del om SAR system- og mission-design. Kurset dreier seg hovedsakelig om radar, men metodene er også relevante for avbildning med sonar og medisinsk ultralyd.

Hva lærer du?

Inngående kjennskap til hvordan SAR og interferometrisk SAR virker. Oversikt over hva som er mulig å få til med slike systemer. Kjennskap til ytelse, anvendelser og design. Bruk av signalprosesseringsteknikker for avbildning.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3440 – Signalbehandling (videreført) (tidligere IN256).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK4400 – Avbildende radar (nedlagt).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKF-ABIR.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4400 – Avbildende radar (nedlagt)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk