KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg 5 sentrale temaer innen uorganisk kjemi og materialkjemi og gir et godt grunnlag for studenter som vil gå videre med masterstudier i uorganisk-, material- og nanokjemi. Temaene som omhandles er termodynamikk, elektrokjemi, struktur-egenskapsrelasjoner, reaktivitet samt symmetri og molekylegenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du innsikt i gasslikevekter og forstår grunnlaget for ikke-støkiometri i oksider
 • forstår du det elektrokjemisk grunnlaget for anvendelser i batterier og brenselceller
 • kjenner du til noen viktige krystallstrukturtyper for uorganiske forbindelser
 • har du innsikt i struktur - egenskapssammenhenger for noen funksjonelle materialer
 • kjenner du prinsippene for reaktivitet til uorganiske molekyler
 • kan du benytte symmetri som verktøy for å beskrive geometri til uorganiske molekyler og kompleksioner, samt for å beskrive magnetiske egenskaper for kompleksioner
 • kan du bruke simuleringsverktøy for termodynamikk, gasslikevekter, struktur-betraktninger, og for elektroniske egenskaper for kompleksioner

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1121 – Uorganisk kjemi I og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner. I tillegg kan det være nyttig med MENA3001 – Funksjonelle materialer.

Undervisning

Undervisningen er delt i fem ulike bolker, hver av tre ukers varighet. Det gis 3 forelesninger per uke i til sammen 15 uker. Det tilbys 3 timer med seminar ukentlig. En tredjedel av disse vil innebære bruk av matematiske simuleringsverktøy innen ulike deler av pensum.

Dette emnet har 2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent før avsluttende eksamen. Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i seks semestre etter at de ble godkjent.

Deltagelse på seminarer med bruk av simuleringsverktøy er obligatorisk. Gyldig fravær må dokumenteres ved å vise legeerklæring til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt. Det er også obligatorisk fremmøte på første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100% av endelig karakter.

To obligatoriske innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen. Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige seks semestre etter det semesteret de ble godkjent.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det tilbys eksamensoppgavetekst på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2021 01:19:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Emnet blir ikke undervist og tilbyr kun eksamen våren 2021. Emnet endrer undervisningssemester fra vår til høst etter våren 2021.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)