KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg 5 sentrale temaer innen uorganisk kjemi og materialkjemi og gir et godt grunnlag for studenter som vil gå videre med masterstudier i uorganisk-, material- og nanokjemi. Temaene som omhandles er termodynamikk, elektrokjemi, struktur-egenskapsrelasjoner, reaktivitet samt symmetri og molekylegenskaper.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • har du innsikt i gasslikevekter og forstår grunnlaget for ikke-støkiometri i oksider
 • forstår du det elektrokjemisk grunnlaget for anvendelser i batterier og brenselceller
 • kjenner du til noen viktige krystallstrukturtyper for uorganiske forbindelser
 • har du innsikt i struktur – egenskapssammenhenger for noen funksjonelle materialer
 • kjenner du prinsippene for reaktivitet til uorganiske molekyler
 • kan du benytte symmetri som verktøy for å beskrive geometri til uorganiske molekyler og kompleksioner, samt for å beskrive magnetiske egenskaper for kompleksioner
 • kan du bruke simuleringsverktøy for termodynamikk, gasslikevekter, struktur-betraktninger, og for elektroniske egenskaper for kompleksioner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk eller tilsvarende emner. Det vil være gunstig å ta MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt) samtidig med dette emnet hvis du ikke har det fra før.

Undervisning

Undervisningen dekker fem ulike bolker, hver av tre ukers varighet. Det gis 3 forelesninger per uke i til sammen 15 uker. Det tilbys 3 timer med seminar ukentlig. En tredjedel av disse vil innebære bruk av matematiske simuleringsverktøy innen ulike deler av pensum. Kurset vil ha 2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ett år utover det semesteret de ble skrevet.

Deltagelse på seminarer med bruk av simuleringsverktøy er obligatorisk. Gyldig fravær må dokumenteres ved å vise legeerklæring til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt. Det er også obligatorisk fremmøte på første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

En skriftlig eksamen (4 timer) avholdes ved slutten av semesteret og teller 100% av endelig karakter. Du må ha fått godkjent de obligatoriske innleveringene for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige 1 år utover det semesteret de ble skrevet.

Hjelpemidler

Kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)