Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. november

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriekurs og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 9. desember kl. 15:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 23:23