Pensum

Hei, før emnesidene er lagt ut i sin helhet, legger jeg her til pensum:

Labheftet ca 50 sider

+ Egenproduserte forelesningsnotater

+ Følgende fra boken "Quantitative Chemical Analysis" av Harris (9. utg.) ca 200 sider:

Den første siden i hvert kapittel (med tynn, blå ramme) er ikke pensum.

Kap. 0. The Analytical Process – 7 s (egenstudium).

Kap. 1. Measurements – hele: 11 s (delvis egenstudium).

Kap. 2. Tools of the Trade – hele: 19 s (introduksjon til Excel er egenstudium).

Kap. 3. Experimental Error – hele: 14 s

Kap. 4. Statistics and Spreadsheets – ca. 19 s (Excel beregninger er selvstudium/ikke pensum).

Kap. 5. Quality Assurance and Calibration Methods-ca 6 s. Box 5-2: Control charts. 5-3: Standard addition. 5-4: Internal standards.

Kap. 11. Acid-Base titrations (ca. 2 s). 11-8: Kjeldahl nitrogen analysis.

Kap. 15. Electrodes and Potensiometry ca. 25 s. Hele.

Kap. 17. Electroanalytical techniques (ca. 2 s). 17-6: Karl Fischer Titration of H2O.

Kap. 18. Fundamentals of Spectrophotometry (ca. 18 s). (Demo 18-1, Box 18-2, 18-3 og 18-4 utgår) 18-1: Properties of Light. 18-2: Absorption of Light. 18-3: Measuring Absorbance. 18-4: Beer`s Law in Chemical Analysis. 18-6: What happens When a Molecule Absorbs light? 18-8: Luminescence.

Kap. 20. Spectrophotometers (ca 12 s).( Box 20-1, 20-2 og 20-3 utgår) 20-1: Lamps and lasers: Sources of Light. 20-2: Monochromators. 20-3: Detectors.

Kap. 21. Atomic Spectroscopy (ca 17 s). (Box 21-1, 21-2 og 21-3 utgår). 20-1: An Overview. 20-2: Atomization: Flames, Furnaces, and Plasmas. 20-3: How Temperature Affects Atomic Spectroscopy. 20-4: Instrumentation. 20-5: Interference. 20-7: Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry.

Kap. 23. Introduction to analytical separations (ca. 16 s). 23-1. Solvent extraction (ca. 4 s); 23-2. What is chromatography? (2 s); 23-3. A plumber`s view of chromatography (4 s); 23-4. Efficiency of separation (6 s); 22-5. Why bands spread. t.o.m. Multiple flow paths.

Kap. 24. Gas chromatography (ca. 12 s). 24-1: The separation process in gas chromatography. 24-2: Sample injection, fram til “An alternative means of ...”; 24-3: Detectors – kun flame ionization detector og gas chromatography-mass spectrometry.

Kap. 25. High performance liquid chromatography (ca. 16 s). Fram til Evaporative Light-scattering detector). Bokser 25-1, 25-2 er ikke pensum.

Kap. 26. Chromatographic methods and capillary electrophoresis (ca. 7 s). 26-6: Principles of capillary electrophoresis. 26-7: Conduction capillary electrophoresis (kun Micellar electrokinetic chromatography).

Kap. 27. Gravimetric analysis, precipitation, titrations and combustion analysis (ca. 3 s). 27-4: Combustion analysis (selvstudium).

Publisert 28. des. 2016 12:00 - Sist endret 12. jan. 2017 09:13