Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler struktur, stereokjemi og bindingsforhold i organiske molekyler med enkel nomenklatur. Syrer og baser. Reaksjoner med alkaner, alkener, alkyner, alkylhalogenider, alkoholer, fenoler og aminer. Identifikasjon av organiske molekyler med spektroskopiske teknikker. I laboratoriekurset gjennomgås sentrale arbeidsmetoder i organisk kjemi og reaksjoner til noen viktige stoffklasser.

Hva lærer du?

Studenten skal få en oversikt over struktur og reaktivitet av organiske molekyler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Femtimerskurset i kjemi (3KJ) fra videregående skole, studieretning for allmenne fag eller KJM1000.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot KJM1010, 5 studiepoeng mot KJM1020, 5 studiepoeng mot KJ 100, 5 studiepoeng mot KJ 101/KJ 120 og 5 studiepoeng mot KJ 102/KJ 110.

Undervisning

Undervises første gang våren 2006. Studiet er nettstøttet og omfatter 30 timer forelesninger, 24 timer gjennomgåelse av oppgaver i plenum (12 øvelser) og et obligatorisk laboratoriekurs på 49 timer (7 øvelser). Laboratoriekurset må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer) og en tellende deleksamen underveis i semesteret (2 timer). Vektlegging for de to delene ved beregning av samlet karakter er henholdsvis 80% og 20%.

Hjelpemidler

Et enkelt molekylbyggesett.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang våren 2007. Det vil bli erstattet av KJM1110 - Organisk kjemi som vil bli undervist første gang våren 2008.

Eksamen

Vår 2009

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk