Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.