Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i organisk kjemi og omhandler navnsetting, struktur, bindingsforhold, stereokjemi, reaktivitet og karakterisering av organiske forbindelser. Funksjonelle grupper og hvordan de påvirker forbindelsenes fysikalske og kjemiske egenskaper blir systematisk gjennomgått. Reaksjoner med ulike stoffklasser diskuteres med utgangspunkt i struktur og elektroniske egenskaper. I laboratoriekurset gjennomgås sentrale arbeidsmetoder i organisk kjemi og reaksjoner til noen viktige stoffklasser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du oversikt over struktur, bindingsforhold, stereokjemi og reaktivitet av organiske forbindelser.

 • forstår du hvordan forskjellige funksjonelle grupper påvirker molekylenes elektroniske egenskaper, og hvordan disse gruppene er opphav til forutsigbare reaktivitetsmønstre til organiske forbindelser.

 • forstår du hvordan elektronforskyvningsmetoder kan benyttes for å forklare mekanismer og resonansbegrepet.

 • kan du redegjøre for og forutsi de grunnleggende mekanistiske trekk ved organisk kjemiske reaksjoner.

 • forstår du og kan anvende reglene for navnsetting på organiske forbindelser.

 • er du kjent med trender i syre- eller basestyrker for karboksylsyrer, aminer, alkoholer og andre funksjonelle grupper.

 • kan du identifisere enkle organiske forbindelser ut fra deres spektroskopiske data.

 • kan du benytte innsikten i organisk kjemisk reaktivitet til å foreslå og vurdere mulige synteseruter for fremstilling av enkle organiske forbindelser.

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

  Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

  Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

  De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

  Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1111:

  Godkjent laboratoriekurs i enten KJM1002 – Innføring i kjemi, eller KJM1101 – Generell kjemi eller ett tilsvarende emne

  Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på KJM1101 – Generell kjemi eller tilsvarende emner. For studenter med KJM1002 – Innføring i kjemi kan emnet være krevende.

  Overlappende emner

  Undervisning

  Det er 45 timer forelesninger, 30 timer aktiv gruppeundervisning med presentasjon av ukens oppgaver og et obligatorisk laboratoriekurs på 48 timer (8 laboratorieøvelser).

  Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle rapporter være godkjent.

  Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

  For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1111:

  Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Eksamen

  Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 100 %.

  For å kunne gå opp til eksamen må laboratoriekurset være godkjent (alle oppgaver er utført og alle rapporter er godkjent).

  Hjelpemidler

  Et enkelt molekylbyggesett og godkjent kalkulator.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført)

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver vår

  Eksamen

  Hver vår

  Undervisningsspråk

  Norsk