KJM1111 – Organisk kjemi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Hvordan stoppe antibiotikaresistente bakterier, dødelige kreftformer og Alzheimer? For morgendagens medisiner trenger vi organisk kjemi.

Emnet gir en innføring i organisk kjemi og omhandler navnsetting, struktur, bindingsforhold, stereokjemi, reaktivitet og karakterisering av organiske forbindelser. Funksjonelle grupper og hvordan de påvirker forbindelsenes fysikalske og kjemiske egenskaper blir systematisk gjennomgått. Reaksjoner med ulike stoffklasser diskuteres med utgangspunkt i struktur og elektroniske egenskaper. I laboratoriekurset gjennomgås sentrale arbeidsmetoder i organisk kjemi og reaksjoner til noen viktige stoffklasser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du oversikt over struktur, bindingsforhold, stereokjemi og reaktivitet av organiske forbindelser.
 • forstår du hvordan forskjellige funksjonelle grupper påvirker molekylenes elektroniske egenskaper, og hvordan disse gruppene er opphav til forutsigbare reaktivitetsmønstre til organiske forbindelser.
 • forstår du hvordan elektronforskyvningsmetoder kan benyttes for å forklare mekanismer og resonansbegrepet.
 • kan du redegjøre for og forutsi de grunnleggende mekanistiske trekk ved organisk kjemiske reaksjoner.
 • forstår du og kan anvende reglene for navnsetting på organiske forbindelser.
 • er du kjent med trender i syre- eller basestyrker for karboksylsyrer, aminer, alkoholer og andre funksjonelle grupper.
 • kan du identifisere enkle organiske forbindelser ut fra deres spektroskopiske data.
 • kan du benytte innsikten i organisk kjemisk reaktivitet til å foreslå og vurdere mulige synteseruter for fremstilling av enkle organiske forbindelser.

  Opptak til emnet

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Spesielle opptakskrav

  I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

  Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

  Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

  De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

  Obligatoriske forkunnskaper

  Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1111:

  Godkjent laboratoriekurs i enten KJM1002 – Innføring i kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi, eller KJM1101 – Generell kjemi eller ett tilsvarende emne.

  Emnet bygger på KJM1101 – Generell kjemi eller tilsvarende emner. For studenter med KJM1002 – Innføring i kjemi kan emnet være krevende.

  Overlappende emner

  Undervisning

  Emnet går over et semester med 5 timer undervisning per uke. Det obligatoriske laboratoriekurset kommer i tillegg. Undervisningen består av:

  • 3 timer forelesning pr uke
  • 2 timer aktiv gruppeundervisning med presentasjon av ukens oppgaver hver uke.
  • obligatorisk laboratoriekurs på 48 timer (åtte laboratorieøvelser á seks timer).

  Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

  Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

  Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første lab-øvelse.

  Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

  Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student .

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) som teller 100 % ved sensurering.

  Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

  Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført)

  Hjelpemidler til eksamen

  Et enkelt molekylbyggesett og godkjent kalkulator.

  Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt .

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 05:29:49

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Vår
  Eksamen
  Vår
  Undervisningsspråk
  Norsk