Dette emnet er nedlagt

KJM4030 – Pedagogikk og undervisningstrening

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten lærer hvordan rapporter skal skrives og rettes, og gis pedagogisk opplæring i hvordan bachelorstudenter med forskjellige forutsetninger bør undervises.

Hva lærer du?

Studenten skal opparbeide seg ferdigheter i veiledning av kjemistudenter og i rapportskriving. Emnet skal gi pedagogisk basiskompetanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten er tatt opp til masterprogrammet i Kjemi eller Materialer og energi for fremtiden.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet undervises hver høst med unntak av høsten 2009 og er beregnet på masterstudenter i 1. semester av studiet. Undervisningen innledes med ca. 10 timer forelesning i pedagogikk på to dager i begynnelsen av semesteret. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene fordeles som assistenter på laboratoriekurs i KJM1xxx-emner etter egnethet og ønske. Det blir obligatorisk deltagelse som assistent på laboratoriekurs og opplæring i retting av laboratoriejournaler. Kurset undervises på engelsk.

Obligatorisk innlevering av rapport. Rapporten skal være basert på erfaringer fra laboratorieundervisningen, sammenholdt med teorier fra læreboka, annet undervisningsmateriell og forelesningene.

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Eksamen

Dersom den innleverte rapporten holder et høyt nok nivå og den muntlige presentasjonen holder høy nok kvalitet vurderes kurset som bestått.

Dersom rapporten og/eller presentasjonen er av for dårlig kvalitet vil kandidaten tilbys en muntlig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk hvis utvekslingsstudenter eller engelsktalende masterstudenter ber om det, ellers norsk.