Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Historikk, vekselvirkning liv og miljø, energi og energi-forbruk, luftforurensninger og deres virkninger (klima, smog, sur nedbør mm), vann og vannforurensninger, radioaktivitet, miljørettet organisk kjemi (pesticider, feromoner mm.), arbeidsmiljøkjemi.

Hva lærer du?

Studenten skal få kjennskap til de viktigste miljøproblemer og forståelse av kjemiens rolle i miljøspørsmål, hvordan levende organismer påvirkes av kjemikalier i miljøet og hvordan kjemisk innsikt kan utnyttes for å løse miljøproblemer. Gjennom kurset skal studentene bli i stand til å gi balanserte vurderinger av positive og negative sider ved senere års miljøutvikling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 203 og 10 studiepoeng mot KJM3700 – Miljøkjemi I (nedlagt).

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter 40 timer forelesninger og 5 timer kollokvier/gruppeundervisning. Studentene skal dessuten, enkeltvis eller i grupper, skrive en prosjektoppgave. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av prosjektoppgave (25 % vekting). Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, 75 % vekting) i juni. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator. Endelig karakter gis som bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Denne versjonen av emnet ble undervist for siste gang våren 2007. KJM3700 - Miljøkjemi vil videreføres.

Det er mulig å avlegge eksamen i den nedlagte versjonen til og med våren 2009. Les mer her: http://www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/klonede_emner.html.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)