Dette emnet er nedlagt

KJM5260 – Organometallisk kjemi i organisk syntese

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bruk av overgangsmetaller i syntese av organiske molekyler, med hovedfokus på palladiumkatalyserte koblingsreaksjoner, metatesereaksjoner, bruk av metallkarbener, metellalkyner og η³-allyl-metallkomplekser.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å vurdere bruk av ulike overgangsmetaller i organisk syntese, og hvilke metaller som er spesielt godt egnet til de ulike reaksjonene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM3200 – Organisk kjemi II / KJM4200 – Organic Chemistry II (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJ420

Undervisning

Emnet omfatter 25 timer forelesninger og 15 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-F.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester for studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i august.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Høst 2008

Hvert fjerde semester.

Eksamen

Høst 2010

Høst 2008

Hvert fjerde semester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)