Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NMR-metoder for karakterisering av molekylær transport: Selvdiffusjon og strømning. Spinn-relaksasjonsteori. Faselikevekter for assosiasjonskollider. 3D og 2D reologi hos kolloidale systemer, filmer og overflatereologi. Måling av overflateenergi for faste og flytende overflater. Spredning av væsker: Mikroskopiske kontaktvinkler og spredningshastighet.

Hva lærer du?

Studenten skal tilføres kunnskap som gjør ham/henne i stand til å følge spesiallitteratur innen området kolloid- og overflatekjemi, og til å drive selvstendig forskning innen feltet (Mastergradsoppgave).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM3500 – Overflate- og nanokjemi (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot KJ 439 og 5 studiepoeng mot KJ 206.

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og inntil 15 timer øvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Høst 2007

Hvert 4. semester.

Eksamen

Høst 2009

Høst 2007

Hvert 4. semester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det, ellers norsk.