Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Intermolekylære krefter og krefter mellom overflater. Overflatespenning, fukting, kontaktvinkler og monomolekylære lag. Adsorpsjon fra gass, væske og løsning og vekselvirkning mellom proteiner og overflater. Overflateanalyse. Reaksjoner på overflater. Dannelse av nanopartikler: Nukleering og micelledannelse. Elektriske dobbeltlag, elektrokinetikk og stabilitet av dispersjoner og emulsjoner. Adhesjon og liming.

Hva lærer du?

Studenten skal oppnå forståelse for samspillet mellom overflater og gasser, væsker eller løsninger, samt hvordan overflater inngår i mange teknologiske og biologiske prosesser. Studenten skal kunne bruke denne kunnskapen i praktiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) / KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt) eller tilsvarende tidligere gitte emner.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt), KJM1020 – Organisk kjemi I (nedlagt), KJM1030 – Uorganisk kjemi (nedlagt), KJM1040 – Fysikalsk og analytisk kjemi I (nedlagt), KJM1050 – Fysikalsk og analytisk kjemi II (nedlagt) og KJM1060 – Struktur og spektroskopi (nedlagt). Spesielt KJM1050 – Fysikalsk og analytisk kjemi II (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 206 og 10 studiepoeng mot KJM4500 – Overflate- og nanokjemi (nedlagt).

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger, 15 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

En skriftlig deleksamen (2 timer, 20 % vekting) medio oktober. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, 80 % vekting) i desember. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator. Endelig karakter gis som bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet blir undervist for siste gang høsten 2007. KJM4500 - Overflate- og nanokjemi vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)