MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er et mål at studenter og ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø, samt å sikre at all undervisning og forskning foregår i trygge omgivelser. Emnet gir grunnleggende informasjon om HMS-begrepet, relevant lov- og regelverk og de forventinger universitetet i Oslo har til Helse, miljø og sikkerhet. I tillegg gir emnet en teoretisk og praktisk opplæring i førstehjelp og brannsikkerhet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha kunnskap om:

  • Hva HMS er og hvilke mål UiO har for HMS.
  • Hvordan UiO ønsker å ivareta HMS-målene og hvilke krav HMS-målene stiller til deg som student.
  • Hvilket støtteapparat som er tilgjengelig om du som student skulle møte HMS- utfordringer i ditt læringsmiljø.
  • Grunnleggende førstehjelp.
  • Hva du skal gjøre for å forebygge brann og hva du kan gjøre om brann oppstår.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø og  HMS0502 – Utviklende læringsmiljø overlapper med forelesningen HMS-system ved UiO.  HMS0507 – Brannsikkerhet overlapper med gruppeundervisningen i brannsikkerhet.

Undervisning

Emnet gis som 1 fellesforelesning á 45 min (HMS-system ved UiO), samt 2 gruppeundervisninger á 3 timer (førstehjelp og brannsikkerhet) i begynnelsen av hvert semester. Deltagelse på alle deler av undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Er du påmeldt en gruppe du ikke kan møte på, kan du bytte til en annen ledig gruppe i StudentWeb.

Emnet bruker Fronter

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Dersom du har fått godkjent obligatoriske deler av undervisningen tidligere, trenger du ved nytt undervisningsopptak kun å delta på de delene av undervisningen du ikke allerede har fått godkjent.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på alle deler av undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen og det blir gjort fremmøteregistrering. Sykdom eller annen gyldig fraværsgrunn må dokumenteres med legeerklæring eller annen tilsvarende dokumentasjon. Legeerklæringer kan leveres til MN-studieinfo i åpningstiden eller sendes per post til MN-studieinfo. Husk å skrive hvilket emne og hvilken dato legeerklæringen gjelder for.

Alle studenter som har vært borte fra undervisningen må ta emnet neste gang det undervises (i begynnelsen av påfølgende semester).

Studenter som ikke har bestått MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis emnet er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Emnet er nedlagt, se infomasjon om nye HMS-emner og overgangen mellom gamle og nye emner.

Eksamen

Siste eksamen i emnet våren 2015

Undervisningsspråk

For bachelorstudenter: Norsk

For masterstudenter og utvekslingsstudenter: Engelsk

Kontakt

MN-studieinfo