HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø

Gå til nettstudiet

Kort om emnet

UiO har som målsetting at våre studenter og ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, samt at all undervisning og forskning skal foregå i trygge omgivelser. I dette emnet har vi fokus på hvordan vi sammen kan bidra til å nå våre mål for vårt felles arbeidsmiljø.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

  • Hva HMS er og hvilke mål UiO har for HMS
  • Hvordan UiO ønsker å ivareta HMS-målene og hvilket ansvar du har for HMS som student ved UiO
  • Hvordan du gjør en enkel risikoanalyse
  • Hva du gjør om du blir oppmerksom på eller utsatt for en uønsket hendelse
  • Hvordan du rapporterer uheldige HMS-hendelser

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/1/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett og som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0501 i StudentWeb.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0501 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når eksamen er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0501 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:36:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk