LaTeX

LaTeX (og TeX) er det overlegent mest brukte programmet for å skrive dokumenter i matematikk og tilgrensende fag. Det er litt mer komplisert å lære enn de formeleditorene du finner i Word og andre programmer, men gir deg helt andre muligheter til å skrive matematiske formler. De ekstra kreftene du bruker på å lære deg elementær LaTeX vil komme til stor nytte når du må skrive et dokument med formler.

Når du skriver i LaTeX, progammerer du egentlig datamaskinen til å lage et dokument — det du skriver (.tex-filen), er dermed forskjellig fra det dokumentet du akter å vise til andre (.pdf, .dvi eller .eps -filen).

Vi krever ikke innleveringer i LaTeX i bachelorkursene i matematikk (med unntak av MAT2000 der noe av poenget er at du skal lære deg å bruke LaTeX), så du kan selv bestemme om du vil lære deg å bruke programmet nå eller senere. Tar du sikte på å skrive en del matematisk tekst på datamaskin, lønner det seg imidlertid å begynne så snart som mulig.

LaTeX er installert på alle fakultetets maskiner. Vil du ha LaTeX på din egen maskin, finnes det gode LaTeX-editorer som kan lastes ned gratis (prøv å søke på "latex+windows" eller "latex+mac"). Det finnes så pass mange muligheter at det kan være lurt å snuse litt på nettet eller snakke med andre brukere før du bestemmer deg (selv bruker jeg "emacs", og det fungerer utmerket).

En mye brukt innføringsbok i LaTeX er skrevet av Leslie Lamport , men er idag litt gammeldags. En meget god og moderne introduksjon finner du i Math into LaTeX, av George Grätzer. (Boka er kjøpt elektronisk av UiO , og linken over virker bare for maskiner tilknyttet UiO-nettet.)


Det finnes også mye gratisdokumentasjon på nettet. En oversikt over mange LaTeX-kommandoer finner du her .

Publisert 13. jan. 2010 11:58 - Sist endret 13. jan. 2010 12:12