Grublegruppe MAT1110 våren 2010

Om grublegruppa

Dette semesteret er det et ekstratilbud til ivrige studenter i begynnelsen av sin matematikkutdanning: Grublegruppa. Her kan du lære mer om spennende matematikk som kanskje går litt utafor pensum. Nøyaktig form og innhold vil avhenge av studentenes ønsker.

Tid og sted

Grublegruppa vil foregå hver fredag klokka 14.15-16 på grupperom 219 i Vilhelm Bjerknes´ hus, første gang fredag 22. januar. Ingen påmelding er nødvendig.

Plan/oppgaver

22/1: Polynomer, symmetriske funksjoner og løsninger av 3.gradslikninger, oppgaver
29/1: Symmetriske funksjoner og gruppeteori, oppgaver
5/2: Det projektive planet og kjeglesnitt, oppgaver
12/2: Tallteori og aritmetikk i tallkropper, oppgaver
19/2: (Kombinatorisk) spillteori, oppgaver
5/3: To supre resultater om primtall, oppgaver
12/3: Integrasjon og rekker, oppgaver
19/3: Mangfoldigheter, oppgaver

Kontakt

Lurer du på noe, kan du kontakte gruppelærerne Abdul Mohammad (abdulmm på math.uio.no) og John Christian Ottem (johnco på math.uio.no).

Publisert 14. jan. 2010 16:36 - Sist endret 19. mars 2010 12:20