Oversikt over tidligere eksamensoppgaver i MAT1110

Her er en oversikt over tidligere eksamensoppgaver med løsningsforslag, inkludert det jeg har funnet av prøveeksamener og kontinuasjonseksamener. Pensum har endret seg litt de årene kurset har gått, og noen oppgavetyper er ikke lenger aktuelle mens andre er kommet til. Med unntak av noen mindre justeringer har pensum vært det samme siden 2008.

Eksamenssett fra 2012:

Eksamen 2012 og løsningsforslag.

Prøveeksamen 2012 og løsningsforslag

 

Eksamenssett fra 2011: 

Eksamen 2011 og løsningsforslag. Alle oppgaver er innenfor årets pensum, men jeg har lovet ikke å gi oppgaver av type 1a) til eksamen siden vi ikke har trent på dem.

Prøveeksamen 2011 og løsningsforslag. Kommentaren til 1a) ovenfor gjelder også 3b) her.

Kontinuasjonseksamen 2011 og løsningsforslag. Alle oppgaver er innenfor årets pensum.

 

Eksamensset fra 2010:

Eksamen 2010 og løsningsforslag, Alle oppgavene kan regnes.

Prøveeksamen og løsningsforslag. Alle oppgavene kan regnes, men oppgave 1 er ikke en typisk eksamensoppgave i dette kurset. Den kan kanskje fungere som en sisteoppgave, men ikke i begynnelsen av et oppgavesett og ikke med så stor vekt som her.

 

Eksamenssett fra 2009:

Eksamen 2009 og løsningsforslag. Alle oppgavene kan regnes.

Kontinuasjonseksamen med fasit. Alle oppgavene kan regnes.

 

Eksamenssett fra 2008:

Eksamen 2008 med løsningsforslag. Alle oppgaver kan regnes.

Prøveeksamen med løsningsforslag. Alle oppgavene kan regnes.

Kontinuasjonseksamen med løsningsforslag. Alle oppgaver kan regnes.

 

Eksamenssett fra 2007:

Eksamen 2007 med løsningsforslag. Alt kan regnes.

Kontinuasjonseksamen med fasit. Alt kan regnes.

 

Eksamenssett fra 2006:

Eksamen 2006 med løsningsforslag: Oppgave 1c) og oppgave 4 ligger utenfor dagens pensum.

Prøveeksamen med løsningsforslag. Oppgave 1c) er utenfor dagens pensum.

Kontinuasjonseksamen med fasit (kan inneholde feil!) Deler av 1b) (om dimensjon og basis) og oppgave 5 er utenfor dagens pensum.

 

Eksamenssett fra 2005:

Eksamen 2005 med løsningsforslag. Alt kan regnes.

 

Eksamenssett fra 2004:

Eksamen 2004 med løsningsforslag. Alt kan regnes bortsett fra deler av 1a) (basis for nullrom og kolonnerom) og 1c) (om rang og dimensjon).

Prøveeksamen med løsningsforslag. Alt kan regnes bortsett fra 1b)

Kontinuasjonseksamen med løsningsforslag. Alt kan regnes bortsett fra en del av 1a) (basis for nullrom og kolonnerom).

Publisert 9. mai 2012 09:32 - Sist endret 27. juni 2012 14:37