Beskjeder

Publisert 14. des. 2004 01:00

Eksamenssettet 13/12-04 med løsninger: p1, p2, p3, p4, p5, p6 .

Publisert 7. des. 2004 01:00

Siden det har kommet noen spørmål, vil jeg minne om at det ikke er noen hjelpemidler til eksamen i MAT 1120, altså heller ikke kalkulator. Forøvrig vil det ikke være noen formelsamling med oppgavene. Noen har lurt på det, siden det sto på oppgavesettet fra ifjor, men det var nok et unntak. Jeg håper alle spørsmål dere måtte ha før eksamen, blir oppklart av oraklene (se tidene nedenfor), og ønsker alle som skal gå opp, lykke til! JR.

Publisert 29. nov. 2004 01:00

En test med oppgaver hentet fra utvalgte eksempler i siste halvdel av pensum, ligger her, p1, p2, p3. Prøv å få til oppgavene på egen hånd før du ser på løsningene !

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Orakeltjeneste er satt opp til følgende tid sted i NHAbels hus:

8/12 og 9/12, kl. 10-14, pausearealet i 7. etasje.

10/12, kl. 10-14, møterommet i 12. etasje.

Gruppelærere vil være til stede for å svare på spørsmål fra pensum.

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Oppgaveregningen i desember.

Planen er at plenumsregningen skal gå som normalt i uke 49 og 50. Løsninger for disse oppgavesettene vil imidlertid også bli lagt ut på websidene.

Når det gjelder oppgavegruppene, er settet til uke 49 det siste. For denne uken er det åpne grupper, så man kan prøve å finne en tid som passer.

Publisert 19. nov. 2004 01:00

Lenke til Maple-filer for oppgaveløsninger er lagt ut.

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Her ligger et løsningsforslag til obligen, med bruk av MAPLE.

Publisert 5. nov. 2004 01:00

Et utvalg av tidligere eksamensett er nå lagt ut, og kan anbefales som treningsoppgaver. En del av disse oppgavene vil bli gitt som ukeoppgaver fremover. De fleste av oppgavene skal kunne løses ved det vi alt har dekket av pensum. Noen bygger på stoff som vi enda ikke har gjennomgått, men det bør fremgå klart av oppgaveteksten hvilke det gjelder.

Publisert 26. okt. 2004 02:00

Husk innleveringsfristen for obligatorisk oppgavesett: Fredag 29/10, kl 14.30, på Ekspedisjonskontoret, Matematisk institutt (7. etasje NHA)!

Publisert 15. okt. 2004 02:00

Obligatorisk oppgavesett er lagt ut!

Publisert 14. okt. 2004 02:00

Her ligger løsningsforslag/fasit til midtveiseksamen 13/10: p1, p2.

Publisert 7. okt. 2004 02:00

Feil i testoppgave. I oppgave 5 i testen manglet det opprinnelig et minustegn i den tredje komponenten av vektoren v_1. Det er rettet.

Publisert 5. okt. 2004 02:00

For midtveiseksamen neste uke vil oppgavene bli hentet fra pensum opp til og med avsnitt 5.2 i Lays bok, altså stoff som vi har gjennomgått og hatt oppgaveregning til. Midtveiseksamen er en flervalgsprøve hvor det ikke er tillatt med kalkulator eller andre hjelpemidler. Det vil ikke bli noen prøveeksamen, men en test med åpne oppgaver, hentet fra utvalgte eksempler i læreboken, ligger her, p1, p2. Forsøk å få til oppgavene på egen hånd før du ser på løsningene !

Publisert 30. sep. 2004 02:00

Orakeltjeneste i forbindelse med midtveiseksamen

Før midtveiseksamen 13. oktober er det lagt opp til orakeltjeneste mandag 11. oktober i A3 i VB og tirsdag 12. oktober i 12. etg i NHAbels hus, begge dager kl. 10.15-16. Her vil det være gruppelærere til stede for å svare på spørsmål du måtte ha under eksamensforberedelsen.

Det blir ingen undervisning i uke 42, da det er underveiseksamener hele uken.

Publisert 30. aug. 2004 02:00

Midteksamen for kurset er nå fastsatt til en to timers flervalgsprøve (vekt 1/3), mens avluttende eksamen blir en tre timers åpen skriftlig prøve (vekt 2/3). Begge er uten hjelpemidler.

Publisert 21. aug. 2004 02:00

Kurset er igang med forelesningene som startet denne uken, mens grupper og plenumsregning begynner neste uke. Jeg vil ønske alle som skal ta kurset, lykke til med arbeidet dette semsteret! Forelesningene vil følge den detaljerte planen som er lagt ut. Vi skal kunne dekke det aller meste av pensum på forelesningene, men enkelte ting vil måtte overlates til selvstudium, slik at vi kan holde fremdriften etter planen.Min oppfordring til dere som tar kurset, er at dere prøver å være ajour med stoffet, og særlig at dere jobber med oppgaveregningen. Les forøvrig Lays "A Note to Students" i begynnelsen av læreboken! JR.

Publisert 20. aug. 2004 02:00

ANGÅENDE ETTERANMELDING

Grunnet stor etterspørsel vil vi nå åpne for å søke om etteropptak i studweb. Dersom vi ser at kapasiteten er stor nok vil vi tilby undervisning til noen studenter til.

Publisert 21. juli 2004 02:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning! (er du forhindret fra å møte du ta kontakt på studieveileder@math.uio.no før første forelesning)