Dette emnet er erstattet av STK-MAT3700.

Data

I denne mappen kan foreleser legge data og dokumenter som studentene skal ha tilgang til fra semester til semester (for eksempel kompendier, datasett osv som brukes i emnet).