Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

Oppgaver

Sist endret 12. mai 2011 13:29 av sgml@uio.no
Sist endret 3. jan. 2012 11:17 av haraldss@uio.no
Sist endret 3. jan. 2012 11:17 av haraldss@uio.no
Sist endret 27. des. 2012 13:37 av haraldss@uio.no
Sist endret 27. des. 2012 13:37 av haraldss@uio.no
Sist endret 20. des. 2013 11:25 av haraldss@uio.no
Sist endret 20. des. 2013 11:25 av haraldss@uio.no