STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i skade- og livsforsikring og forbindelsen til finansiell risiko. Noen av de mest sentrale modellene og parameterne blir presentert med stokastisk simulering som beregningsverktøy. Det legges vekt på forståelse av det totale aktuarområdet og på usikkerhet knyttet til slike analyser. Emnet gir tallforståelse med eksempler knyttet til det virkelige liv.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

 • innsikt i hvordan skade- og livsforsikringsrisiko modelleres og beregnes
 • forståelse for hvorfor skade- og livsforsikring er så forskjellige
 • fått en innføring i langsiktig finansiell risiko, som er sentralt i forsikring, samt aksjeopsjoner;
 • lært å implementere risikoberegninger i datamaskiner
 • blitt introdusert for metoder for å vurdere usikkerhet i risikoanalyser
 • opparbeidet forståelse for de tallene som inngår i aktuarielle analyser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 09:52:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)