Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i skade- og livsforsikring og forbindelsen til finansiell risiko. Noen av de mest sentrale modellene og parameterne blir presentert med stokastisk simulering som beregningsverktøy. Det legges vekt på forståelse av det totale aktuarområdet og på usikkerhet knyttet til slike analyser. Emnet gir tallforståelse med eksempler knyttet til det virkelige liv.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • innsikt i hvordan skade- og livsforsikringsrisiko modelleres og beregnes;
 • forståelse for hvorfor skade- og livsforsikring er så forskjellige;
 • fått en innføring i langsiktig finansiell risiko, som er sentralt i forsikring, samt aksjeopsjoner;
 • lært å implementere risikoberegninger i datamaskiner;
 • blitt introdusert for metoder for å vurdere usikkerhet i risikoanalyser;
 • opparbeidet forståelse for de tallene som inngår i aktuarielle analyser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1120 – Lineær algebra, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse samt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)