Semesterside for STK4500 - Vår 2005

  • Det blir ikke forelesning/regneøvelse neste uke.
  • Forelesning/regneøvelse uken deretter flyttes til tirsdag 9. mars, kl. 09.15-12.00, auditorium 3, Geologibygget. Oppgave 7 blir gjennomgått.
  • Tidsplan for eksamen: utdeling prosjektoppgave fredag 9. juni kl. 09.00, innlevering mandag 12. juni kl. 15.00, etterfølgende muntlig evaluering i uken 19.-23. juni.

23. feb. 2006 18:49

Tidsplan for muntlig eksamen er nå klar. Tema er besvarelsen på den skriftlige oppgaven. Kandidatene skal ikke forberede en selvstendig presentasjon, men vil bli spurt om hvilke punkter i besvarelsen det skal redegjøres for.

16. juni 2005 17:02

Levering av besvarelse skriftlig eksamen:

  • tirsdag 14. juni kl. 15.00 i B81
  • to eksemplarer
  • programkode vedlegges
  • påføres kandidatnummer (ikke navn)

14. juni 2005 00:21