Data

I denne mappen kan foreleser legge data og dokumenter som studentene skal ha tilgang til fra semester til semester (for eksempel kompendier, datasett osv som brukes i emnet).

Sist endret 20. feb. 2020 09:58 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 19. apr. 2018 10:09 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 23. mars 2020 10:03 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 13. mai 2020 09:43 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 13. mars 2018 13:15 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 13. mars 2018 13:15 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 13. mars 2018 13:15 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 13. mars 2018 13:15 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 19. apr. 2018 11:43 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 13. mars 2018 13:15 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 12. mars 2018 10:24 av Sven Ove Samuelsen
Sist endret 19. apr. 2018 10:09 av Sven Ove Samuelsen