HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten

Kort om emnet

Etterutdanning for leger i primærhelsetjenesten som ønsker å utvikle sine lederegenskaper. Emnet gir grunnleggende innføring i organisering av og finansieringsordningene i primærhelsetjenesten. Undervisningen er samlingsbasert.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskaper

  • gjøre rede for organisering av primærhelsesektoren, herunder eierskap og struktur, ulike kontraktstyper og ordninger for samarbeid og konkurranse mellom nivåene i helsesektoren.
  • gjøre rede for ulike måter å finansiere helsetjenester på og deres mulige insentiv-effekter.
  • gjøre rede for hva som menes med aktivitetsbaser finansiering og behovsbasert finansiering.

Ferdigheter

  • analysere hvordan ulike finansieringsmåter innvirker på omfang og sammensetning av helsetjenester.
  • gjennomføre en enkel analyse av sannsynlige konsekvenser av ulike helsereformer.

Generell kompetanse

  • reflektere over sammenhengene mellom finansiering, organisering, og forbruk og sammensetning av helsetjenester.
  • reflektere over den overordnede styringen av primærhelsesektoren.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må søke om plass via Allmennelegeforeningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studiekompetanse. Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester

Undervisning

Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Skriftlig hjemmeoppgave

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk