Dette emnet er nedlagt

HMED1102 – Forståelsesmåter i medisin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale tema vil være sykdomsbegrep og vitenskapsteori (ex fac komponent som utgjør 4 studiepoeng), medisinsk usikkerhet og medisinske feil, kvalitetsbegrep og tenkemåte i helsetjenesten, statlig tilsyn, variasjon i medisinsk praksis, faglige retningslinjer, medisinsk etikk og prioritering, utvikling av det medisinske tilbudet, faglig organisering av tilbudet og faglig koordinering og samarbeid.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av de utfordringer som er knyttet til å etablere en faglig god helsetjeneste.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur eller en helsefaglig utdannelse som gir tilsvarende kunnskap.

Undervisning

Det gis undervisning i form av forelesninger, casegjennomgang, gruppearbeid og selvstudium.

Eksamen

Semesteroppgave som teller 1/3 av karakteren og skriftlig eksamen som teller 2/3.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som får «ikke bestått» til ordinær eksamen kan fremstille seg til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk