HØKON4102 – Kostnad-nytte analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i kostnad-nytteanalyse, med særlig vekt på rollen slike analyser kan ha og har som beslutningsunderlag i helsesektoren. Det blir lagt vekt på oppgaver i undervisningen, og deltagerne skal ta med minst en problemstilling fra egen praksis som de vil ha belyst med utgangspunkt i kostnads-nytte tankegang.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskaper

  • kjenne ulike typer av økonomisk evaluering
  • gjøre rede for begreper og prinsipper innen kostnad-nytteanalyser i helsesektoren
  • vurdere en økonomisk analyse kritisk

Ferdigheter

  • gjøre enkle kostnadsberegninger
  • gjennomføre enkle kostnad-nytte-analyser
  • tolke kostnad-nytte-analyser og bruke dem i ledelsessammenheng

Generell kompetanse

  • reflektere over utfordringene som anvendelse av kostnad-nytteanalyser i helsesektoren skaper

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært for studenter som er tatt opp på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon (MHA). Såfremt plassen tillater det, kan enkeltemnestudenter som ønsker å ta eksamen og få studiepoeng i emnet, tas opp etter søknad. Send epost til studiekonsulent for MHA-studiet: mha-studieinfo@helsam.uio.no

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet holdes ikke inntil videre.

Undervisningsspråk

Norsk