Semesterside for HSTAT1101 - Høst 2008

Første forelesning vil være tirsdag 19. august kl. 14.15-16.00. Det vil her bli gitt viktig informasjon om opplegget for emnet, så det oppfordres sterkt til at alle møter opp.

All praktisk informasjon i forbindelse med emnet vil bli lagt ut på Fronter. Logg på fronter med vanlig brukernavn og passord.

6. aug. 2008 10:51