Spesifisert pensum og endringer i timeplanen

Spesifisert pensum er nå lagt ut i Fronter. Der kan dere se hvilken del av pensum som er aktuell til hvilke forelesninger. Det er imidlertid viktig å presisere at dette ikke er en timeplan - den primære timeplanen er her på nett, og eventuelle endringer som kommer vil bli registrert her.

Det er gjort noen endringer i timeplanen: Forelesningen "Vitenskapsfilosofi - en kort oversikt" er flyttet til 21.08.13, kl. 09:15-11:00. Deretter fortsetter det med "Helse og sykdomsbegreper - ulike modeller og perspektiver" fra 11:30-13:00. "Helse og sykdomsbegreper - ulike modeller og perspektiver (forts.)" har blitt flyttet til 22.08.13 kl. 09:15-11:00. I tillegg har Litteraturseminaret onsdag 14.09 blitt forkortet med en time, og slutter derfor kl. 14:00 istedenfor kl 15:00.

Siden disse forelesningene er byttet innad, skal det ikke ha noen praktiske følger for tidsrammen i timeplanen.

Det har blitt gjort noen mindre endringer i pensumlisten, og den oppdaterte versjonen ligger nå på nett.

Karoline

Publisert 13. aug. 2013 14:57 - Sist endret 13. aug. 2013 15:12