Semesterside for SYKVIT4013 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Informasjon om IT tjenester for studenter er lagt ut under Informasjon til nye studenter.

19. aug. 2013 09:41

På grunn av at IT-avdelingen har problemer med oppdateringen av Fronterrommene, heter for øyeblikket fellesrommet til SYKVIT4013 og GERSYK4201 kun "GERSYK4201 - fellesrom høst 2013". Dette vil bli endret så snart IT-avdelingen finner ut av hvordan. Dere som går på SYKVIT4013 skal dermed også bruke dette rommet.

Karoline

13. aug. 2013 15:00

Spesifisert pensum er nå lagt ut i Fronter. Der kan dere se hvilken del av pensum som er aktuell til hvilke forelesninger. Det er imidlertid viktig å presisere at dette ikke er en timeplan - den primære timeplanen er her på nett, og eventuelle endringer som kommer vil bli registrert her.

Det er gjort noen endringer i timeplanen: Forelesningen "Vitenskapsfilosofi - en kort oversikt" er flyttet til 21.08.13, kl. 09:15-11:00. Deretter fortsetter det med "Helse og sykdomsbegreper - ulike modeller og perspektiver" fra 11:30-13:00. "Helse og sykdomsbegreper - ulike modeller og perspektiver (forts.)" har blitt flyttet til 22.08.13 kl. 09:15-11:00. I tillegg har Litteraturseminaret onsdag 14.09 blitt forkortet med en time, og slutter derfor kl. 14:00 istedenfor kl 15:00.

Siden disse forelesningene er byttet innad, skal det ikke ha noen praktiske følger for tidsrammen i timeplanen.

Det har blitt gjort noen mindre endringer i pensumlisten, og den o...

13. aug. 2013 14:57