Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen i nevrologi, ØNH-sykd., øyesykd., allmennmed., patologi, farmakologi, med. genetikk og med. atferdsfag

Tid: 13. desember kl. 09:00 (4 timer).

Eksamenssystem:

Questionmark Perception (QP)

Klinisk muntlig eksamen enten i nevrologi eller øyesykdommer eller ØNH-sykdommer

Eksamensperiode: 14. desember–16. desember.

Merknad: Kandidatlistene offentliggjøres i Mine studier ved at de lenkes opp som læringsressurs til eksamen i timeplanen. Hvilken dag man skal opp offentliggjøres en uke før første eksamensdag. Tid, fag og sted offentliggjøres kl. 09:00 dagen før eksamensdagen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 07:04