MF9115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler grunnleggende kunnskap om normer og regler relevant for forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. Kurset tar utgangspunkt i de etiske og juridiske prinsipper som danner rammene for forsvarlig organisering og utøvelse av medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskning) og som er nedfelt i helseforskningsloven, bioteknologiloven og EUs personvernforordning. I kurset vil det også gis en kort innføring i organisering av forskningsetisk arbeid etter forskningsetikkloven.

Hva lærer du?

Kurset er delt inn i en kort introduksjonsdel og en praktisk del med gjennomgang av relevante normer og regler som det forventes at en forsker har kjennskap til og følger opp i planlegging og gjennomføring av egne helseforskningsprosjekter. I introduksjonsdelen vil du få en innføring i hva som kjennetegnes helseforskning, ansvar og rolleforståelse samt krav til forankring og godkjenning av prosjekt. Det ville også gis en introduksjon i krav om organisering av forskningsetisk arbeid og behandling av saker om uredelighet i forskning.

I kursets andre del vil du bli presentert for krav som det forventes at du som forsker skal ha reflektert over i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av et forskningsprosjekt. Sentrale emner er den forskningsetiske vurdering (forsvarlighetsvurderingen), personvern, selvbestemmelse og sikkerhet i forbindelse med bruk, lagring og deling av forskningsdata. Spørsmål og rammeverk rundt eierskap og disposisjonsrett til forskningsdata og forskningsresultater vil også behandlet og diskutert. 

Undervisningen vil i stor grad være basert på en praktisk tilnærming basert på eksempler og relevante temaer hentet fra De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) saksbehandling. Kurset er samtidig lagt opp på en slik måte at du som deltaker vil kunne få besvart konkrete spørsmål relevant for eget prosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Emnet har direkte påmelding i StudentWeb. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget, om emnet er fullt eller om søkeren ev. mangler forkunnskaper. Dersom emnet er fullt blir søkere satt på venteliste. Det tas opp 50 deltakere til emnet.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Eksterne søkere bør søke om studierett 3 uker før søknadsfristen til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Deltakelse i forskning på mennesker og/eller humant biologisk materiale og/eller helseopplysninger.

Undervisning

Kurset er et 5 timers dagsseminar. Det vil imidlertid åpnes for kontakt med foreleserne både før og etter kurs (pratisk veiledning og råd).

Eksamen

Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til eksamen, men det kreves deltagelse på hele kurset. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Avlyst høsten 2020

Påmelding

Hvordan søke opptak

Påmeldingsstype

Direkte påmelding i StudentWeb

 

Undervisningsspråk

Norsk