Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset er fokusert kroppens ulike karbohydratforbindelser, som glykolipider, glykoproteiner og proteoglykaner. Det vil bli lagt vekt på sammenhengen mellom struktur og biologisk funksjon. Kroppens egne glykoforbindelser har en rekke viktige funksjoner som bl.a. er knyttet til regulering av betennelsesreaksjoner, filtrering i nyrene, sårtilheling, utvikling av aterosklerose osv. En viktig del av kurset vil fokusere på sammenhengen mellom glykobiologi og kostrelaterte sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdommer.

Hva lærer du?

Kurset vil gi innsikt i struktur og biologiske funksjoner hos:

 • Glykoproteiner
 • Glykolipider
 • Proteoglykaner

Kurset vil bruke artikler fra forskningsfronten for å
belyse:

 • Regulering av syntese av glykonjugater
 • Omsetning og degradering av glykokonjugater
 • Glykokonjugater og intracellulære signalsystemer
 • Hvordan diabetiske hyperglykemi endrer disse prosesser og bidra i sykdomsutvikling
 • Det molekylærbiologiske grunnlag for hvordan glykokonjugater påvirker ateroskleroseprosessen
 • Glykokonjugater og leddplager
 • Glykokonjugater og lysosomale lagringssykdommer
 • Glykokonjugater og Alzheimers sykdom

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater ved UiO og studenter ved Forskerlinjen i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Eksterne søkere vil få opptak ved ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Master-nivå kunnskaper i humanbiologi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, ernæring

Anbefalte forkunnskaper

Master-nivå kunnskaper i molekylærbiologi, signaltransduksjon

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, gruppediskusjoner og hjemmeoppgaver.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

For å bestå emnet må man presentere 2 artikler og skrive 2 hjemmeeksamener.

Hjemmeeksamenene består av:
1) 5 siders skriftlig oppgave som også skal presenteres for medstudentene

2) 10 siders skriftlig oppgave som evalueres av ekstern sensor

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning

Det er ikke avklart når kurset går neste gang

Undervisningsspråk
Engelsk