Dette emnet er nedlagt

MF9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en oppfølging av kurs ”MF9140 – Introduksjon til kvalitative forskningsmetoder”. Fokus i kurset vil være på forskjellige former for konkret (kvalitativ) intervjumetodikk og på arbeid med analyse av (kvalitativt) materiale. Deltagernes erfaringer fra forskningsprosessen så langt vil stå sentralt, og avlagt introduksjonskurs i kvalitative metoder eller tilsvarende kompetanse vil være en forutsetning. Vi vil legge vekt på de konkrete og praktiske problemer som har oppstått i løpet av stipendiatenes forskningsperiode så langt. Dermed vil de teoretiske diskusjonene i stor grad styres av hvilke problemstillinger deltagerne bringer inn.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskap i forskjellige former for kvalitative intervjumetodikk og deres anvendelsesområder samt analyse av kvalitativt materiale.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og studenter ved Forskerlinjen i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 12 deltakere til emnet.

Påmelding i StudentWeb -
Høstsemesteret 1. juni - 1. september
Vårsemesteret 1. desember - 1. februar

Påmelding for søkere uten tilgang til StudentWeb -
Høstsemesteret 1. juni - 1. september
Vårsemesteret 1. desember - 1. februar

Svar på søknad om opptak til ph.d.-emnene sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MF9140 Introduksjonskurs i kvalitative metoder eller tilsvarende kompetanse.

Undervisning

Emnet undervises 4.11. - 5.11.2015

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av et fem siders essay basert på deltagernes forskningsprosjekt vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Leveres innen to uker etter avsluttet emne. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk