Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i faget idrettsernæring. Emnet vil inkludere sentrale temaer som danner grunnlaget for anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere, herunder treningsfysiologi, omsetning av energi og næringsstoffer under trening og restitusjon. Emnet vil inkludere sentrale problemstillinger som påvirker idrettsutøveres prestasjon, ernæringsstatus og helse, herunder ulike koststrategier, vektregulering, bruk av kosttilskudd og psykologiske faktorer.  Anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere vil gjennomgås og drøftes.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskaper til å vurdere og drøfte:
• de viktigste mekanismene i faget treningsfysiologi
• de sentrale temaene i faget idrettsernæring
• forskjeller i ernæringsmessige behov i ulike idrettsgrener
• anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere
• sentrale ernæringsmessige utfordringer i idrettsmiljøet, innen feltene prestasjon, helse, etikk og antidoping

Ferdigheter

Du vil lære å:
• Analysere det vitenskapelige grunnlaget til anbefalingene for kostholdet til idrettsutøvere
• Vurdere ernæringsmessige utfordringer relatert til prestasjon og helse i ulike idrettsgrener
• Vurdere etiske problemstillinger med hensyn til vektregulering og kosttilskuddsbruk hos idrettsutøvere
• Vurdere relevansen for og anvende kunnskapsbaserte kostråd i formidling til idrettsutøvere og deres støtteapparat
• Drøfte faget idrettsernæring på en vitenskapelig og balansert måte
• Planlegge, gjennomføre og evaluere en individuell kostveiledning til en idrettsutøver

Generell kompetanse

Du vil kunne:
• Arbeide selvstendig med individuell kostveiledning til idrettsutøvere
• Arbeide selvstendig med formidling av faget idrettsernæring til idrettsutøvere og deres støtteapparat samt den generelle befolkningen
• Reflektere over problemstillinger knyttet til ernæring, prestasjon, helse og etikk i idrettsmiljøet
• Samhandle med andre helseprofesjoner i kostveiledning til idrettsutøvere

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år). Det vil ikke bli opptak på dette emnet våren 2022.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN2300 – Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk og ERN3100 – Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, praktiske øvelser, diskusjoner og gruppeoppgaver med muntlig presentasjon i plenum.
Det vil ikke bli undervisning i dette emnet våren 2022.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

Eksamen

Mappeinnlevering. For å kvalifisere til endelig mappeinnlevering må førsteutkast til alle 3 deloppgavene være levert innen oppsatte frister.

En student som ikke består eksamen i et semester, eventuelt alle eksamener i et semester, kan ikke gå videre til neste semester før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke leverer innen fastsatt frist må levere legeattest for å få godkjent gyldig forfall og ny frist for innlevering. Studenter som ikke leverer mappen uten gyldig grunn får ikke ny frist for innlevering. Ved ikke bestått resultat på eksamen må mappen leveres i bearbeidet form innen ny frist.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene ved emnets slutt.
Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Kontakt

MED-studieinfo