ODSEM6 – Odontologistudiet, 6. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette semesteret begynner den kliniske undervisningen og det vil bli lagt vekt på diagnostikk, behandlingsplanlegging og profylakse. Også undervisningen i kjeveortopedi starter i dette semesteret med forelesninger, seminarer og praktiske øvelser innen kjevenes vekst og utvikling, okklusjonsutviklingen, malokklusjonenes morfologi og diagnostikk.

Hva lærer du?

Den teoretiske undervisningen omfatter sykdomsutvikling i mucosa, spyttkjertler, harde tannvev, tennenes festeapparat og malokklusjonenes morfologi. Det gis også forelesninger i kariesprofylakse. Den kliniske trening er i hovedsak rettet mot diagnostikk på basis av journalopptak med kliniske og radiologiske undersøkelser, men vil også inkludere behandling av pasienter med behandlingsbehov av moderat vanskelighetsgrad.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ODSEM5A – Odontologistudiet, 5. semester (nedlagt) og ODSEM5B – Odontologistudiet, 5. semester (nedlagt)

Obligatorisk undervisning i 6. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i odontologistudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

Gruppeundervisning, seminarer, forelesninger, kliniske kurs og demonstrasjoner, individuell trening på fantom eller individuell veiledning ved pasientbehandling. Ekstra trening i preparasjonsteknikk, scaling og periodontal kirurgi vil kunne gjennomføres med fantomhoder på klinikken, eller ved at studenten arbeider en økt (propedevtisk kurssal) før denne fortsetter med klinisk arbeid på pasient.

Eksamen

Eksamen er skriftlig og varer i 6 timer.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Det er ingen frist for å trekke seg fra eksamen. Manglende frammøte til eksamen uten gyldig forfall regnes ikke som et eksamensforsøk og utløser ikke rett til utsatt eller ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 05

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk