Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SGO3400 - Vår 2007

Utsatt sensurdato på skoleeksamen: Ny sensurdato på skoleeksamen i sgo 3400 er stt til 16. mai.

10. mai 2007 02:21

Dere kan nå skrive dere på lister for veiledning. De med etternavn A-L går til Hege Knutsen rom 342, og resten til Annika Wetlesen rom 308, begge Harriet Holters Hus. Listene henger på dørene våre. Dere har tilbud om to veiledninger hver.

20. apr. 2007 14:54

Ad semesteroppgaven: Vi starter ikke den individuelle veiledningen på semesteroppgaven før i mai (se forelesningsplanen), men jeg godkjenner gjerne oppgavetitler/problemstiling på mail før det. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge en oppgave som er lik eller ligger tett opp til noe du skriver /eller noe du alt har skrevet om på et annet kurs. Hege

5. mars 2007 10:22