Dette emnet er nedlagt

SGO4001 – Faghistorie og forskningsdesign

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder de sentrale delene av fagets idehistorie og vitenskapsteoretiske retninger. Emnet er obligatorisk for å få mastergraden i samfunnsgeografi.

Emnebeskrivelse (utfyllende informasjon om lover, regler og forskrifter tilnyttet emnet)

Hva lærer du?

Målet er å gi deg et solid grunnlag for egne faglige refleksjoner og for valg av metodologi i arbeidet med masteroppgaven/semesteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Privatister har ikke adgang til dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er obligatorisk for å få mastergraden i samfunnsgeografi. Mastergraden bygger på et treårig bachelorprogram i samfunnsgeografi, cand.mag.-grad eller tilsvarende. Enkelte tverrfaglige bachelorprogrammer gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi, hvis du har et minimum av 60 studiepoeng i samfunnsgeografi. Eksempler på slike programmer er internasjonale studier og utviklingsstudier.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I seminarene skal studentene delta i gruppearbeid og muntlige presentasjoner.

Eksamen

Kursoppgaven utgjør 100 % av endelig karakter. I tillegg skal du lage en prosjektskisse knyttet til masteroppgaven. Det gis ikke karakter på prosjektskissen, men en godkjent prosjektskisse er en forutsetning for å få levere kursoppgaven. I tillegg kommer en obligatorisk seminarpresentasjon i forbindelse med arbeidet med kursoppgaven og prosjektskissen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver høst

Det vil ikke bli gitt undervisning i dette emnet etter høsten 2004. Emnet erstattes av SGO4000 – Faghistorie og vitenskapsteori - tilbudt siste gang høsten 2007 (nedlagt) fra og med høsten 2005.

Eksamen

Hver høst

Høsten 2005 og våren 2006 er siste mulighet til å ta eksamen i dette emnet. Dette gjelder bare studenter som har gått opp til eksamen i dette emnet tidligere og som har fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Undervisningsspråk

Norsk