Beskjeder

Publisert 7. mars 2008 15:16

seminaret den 11. mars vil vi diskutere følgende pensumbidrag:

Robins, K. (1999): "Foreclosing the city? The bad idea of virtual urbanism", i J. Downey & J. McGuigan (red.): Technocities. Routledge, New York.

Sheller, M. og Urry, J. (2000): "The city and the car". International journal of urban and regional research, vol. 24, nr. 4, s. 737-757. 21 sider.

Publisert 4. mars 2008 11:53

Endringer seminar 11. mars

Seminaret flyttes fra kl 10.15 i seminarrom 201 Harriet Holters hus og til kl 12.15 seminarrom 150 Harriet Holters hus

Publisert 14. feb. 2008 20:56

ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR SAMFUNNSGEOGRAFISTUDENTER

Onsdag 5 mars arrangerer vi et inspirerende og oppløftende seminar om arbeidsmarkedet slik det er i dag for samfunnsgeografer.

Program

  • kl. 12:00-15:00
Sted: seminarrom 132 HHH Skreddersydd jobbsøkerkurskun for masterstudentene på samfunnsgeografi. Frode Nyhamn fra Karrieresenteret informerer om arbeidsmarkedet i dag og gir inspirerende og nyttige tips om jobbsøkerprosessen.

Påmelding rettes til studiekonsulent Målfrid Hoaas på e-post malfrid.hoaas@sosgeo.uio.no

  • kl. 15:00-16:00 - Pause

  • kl. 16:00-18:00
Sted: U1 (SV-kjelleren) Flere samfunnsgeografer fra ulike yrkesgrupper kommer og forteller om sin bakgrunn og jobbene sin.

  • kl. 18:00 - FEST
Sted: U1 (SV-kjelleren)

VEL MØTT ALLE SAMMEN!

Publisert 28. jan. 2008 00:05

Etter forelesningen fredag 25.1, bestemte studentene at seminaret tirsdag 29.1 skal omhandle artikkelen til Dear & Flusty (1998) og bokkapitlet til Amin & thrift (2002). En kort "veiledning" til hvordan artiklene kan leses er lagt ut på Classfronter, i klasserommet for seminarundervisningen, i mappen "Undervisning".

Publisert 11. jan. 2008 20:53

NB første forelesning starter 18 januar

For oversikt over forelesninger se detaljert undervisningsplan på siden.

Publisert 10. jan. 2008 09:57

Hvordan finne forelesningsnotater i Fronter?

  • skriv inn webadressen fronter.uio.no
  • logg på med brukernavn og passord
  • finn emnet SGO4201(scroll i det hvite vinduet øverst på venstre side)
  • dersom du ikke finner emnet der, gå til velg rom i det hvite vinduet øverst på venstre side og se emnet ligger der. Huk av og legg det til som favoritt. (Om du nå heller ikke finner emnet der ta kontakt med studiekonsulenten, studiekonsulent@sgeo.uio.no)
  • klikk på mappen som heter undervisning på venstre side
  • her finner du forelesningsnotater fra siste forelesning