Beskjeder

Publisert 13. jan. 2015 14:20

5 dagers hjemmeeksamen vil avvikles i uke 13 med innleveringsfrist fredag 27. mars mellom kl 12 og 14, ved SV-infosenter. Oppgaven publiseres i fronter mandag 23. mars klokken 10.00.

Besvarelsen på hjemmeeksamen kan ha et omfang på inntil 4000 ord (omtrent 10 sider). På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvisning følges.

Besvarelsen skal leveres i to eksemplarer, og den skal også lastes opp i en egen mappe merket hjemmeeksamen på fronter.