Beskjeder

Publisert 23. jan. 2015 13:23

Da er alle de muntlige høringene i dette emnet overstått, og sensuren gjort tilgjengelig i Studentweb.

Publisert 30. des. 2014 16:06

Minner om at vi før jul ble nødt til å foreta endringer i tid og sted for de muntlige høringene av alle kandidater i kommisjon 2 (beskjed til alle de berørte ble sendt per e-post i den forbindelse).
 

Eksamensplanen i Fronter ble også oppdatert - fint om de som ikke allerede har gjort det dobbeltsjekker sine tidspunkter, så vi unngår ytterligere misforståelser.

Fortsatt god jul!
 

Publisert 22. des. 2014 16:10

Hei alle. Da ligger planen for muntlig på fellesrommet i Fronter.

Publisert 11. des. 2014 08:55

Dere finner nå hjemmeeksamensoppgaven på semestersiden. Oppgaveteksten ligger som en lenke til høyre i bildet. Oppgaveteksten er også lagt ut på fronterrommet til SOS4013.

Publisert 13. okt. 2014 13:49

En detaljert timeplan for emnet SOS4013 er nå lagt ut på fronter.