Frister for innlevering av masteroppgaven

Normert tid for innlevering er fjerde semester  i andre studieår i ditt studieløp. Du bestemmer selv hvilket semester du vil levere din masteroppgave.

Masteroppgaven må leveres senest i åttende semester (på fjerde studieåret).

Alle obligatoriske emner og spesialiseringsemner i mastergraden må være bestått før du kan levere masteroppgaven. I tillegg må du ha bestått obligatorisk oppmøte på SOS4090 begge semestre.

Innlevering av oppgaven er klokken 14:00 i Inspera på innleveringsdagen.

Innlevering av masteroppgaven i vårsemesteret

  • 25. mai

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen.

Innlevering av masteroppgaven i høstsemesteret

  • 1. november

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen.

Oppmeldingsskjema for innlevering

For å kunne levere masteroppgaven må du melde deg opp til innlevering og skrive sammendrag av oppgaven. Sammendraget (1-2 sider langt) trenger ikke å være identisk med sammendraget i din masteroppgave. Sammendraget vil bli brukt i forbindelse med rekruttering av sensorer til din masteroppgave. 

Frist for innsending av oppmeldingskjema og sammendrag er:

  • 22. april for vårsemesteret
  • 1. oktober for høstsemesteret

Send inn oppmeldingsskjema

Utsatt frist

Har du vært syk i perioden du har skrevet masteroppgaven? I noen tilfeller kan du ha krav på å få utsettelse på innleveringsfristen slik at du kan levere oppgaven utenom de ordinære fristene.

Hva gir utsatt frist og krav til legeerklæring

For innlevering etter 1. oktober 2021, må søknad om utsettelse dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende. Hvor lang utsettelse som kan innvilges er noe som eksamenskonsulenten vurderer gitt hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med studiekonsulenten i sosiologi dersom du ønsker å søke om utsatt frist på innlevering av masteroppgaven.

Følgende gir ikke utsatt frist

Kortere tids sykdom (mindre enn 1 uke) mer enn en måned før innleveringsfristen, gir ikke grunnlag for utsatt innlevering.

Levere neste frist?

Er du forsinket med masteroppgaven, og ønsker å levere ved neste frist?

Da må du:

  • gi beskjed til studiekonsulenten for sosiologi om at du leverer til neste frist.
  • Kontrollere i Studentweb at du er meldt til riktig frist og betale semesteravgift det semesteret du skal levere.

Du må huske å følge gjeldende progresjonsregler for å ivareta studieretten din.

Merk følgende dersom du utsetter til neste frist:

  • De formelle kravene til masteroppgaven er de samme selv om du ikke leverer til normert tid.
  • Veilederkontrakten utløper etter to semestre, og du må ha dialog med din veileder om en eventuell utsettelse av oppgaven.
  • Spørsmål om lån og stipend ved utsettelse må rettes til Lånekassen. 
Publisert 16. mars 2016 20:33 - Sist endret 23. nov. 2021 13:18