Frister for innlevering av masteroppgaven

Du bestemmer selv hvilket semester du vil levere din masteroppgave. Normert tid er fjerde semester på andre studieåret i studieløpet ditt. 

Alle obligatoriske emner og spesialiseringsemner i mastergraden må være bestått før du kan levere masteroppgaven. I tillegg må du ha bestått obligatorisk oppmøte på SOS4090 begge semestre. Masteroppgaven må leveres senest i åttende semester (på fjerde studieåret).

Normert levering på vårsemesteret

  • 15. mai og 30. juni, kl.12.00-15.00 i ekspedisjonen på ISS

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen. Husk at Reprosentralen trenger 3 hele virkedager før instituttets innleveringsfrist til å trykke masteroppgaven.

NB! Fra og med våren 2019 endres innleveringsfristen for våren til 25. mai.

Levering på høstsemesteret

  • 1. november, kl.12.00-15.00 i ekspedisjonen på ISS

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen. Husk at Reprosentralen trenger 3 hele virkedager før instituttets innleveringsfrist til å trykke masteroppgaven.

Oppmeldingsskjema til innlevering

For å kunne levere masteroppgaven må du melde deg opp til innlevering og skrive sammendrag av oppgaven.

Frist for innsending av oppmeldingskjema og sammendrag er:

Sammendraget (1-2 sider langt) trenger ikke å være identisk med sammendraget i din masteroppgave. Sammendraget vil bli brukt i forbindelse med rekruttering av sensorer til din masteroppgave. 

Forsinket levering

Er du forsinket med masteroppgaven, må du

  • gi beskjed til studiekonsulenten
  • Melde deg til eksamen i SOS4090 i StudentWeb og betale semesteravgift det semesteret du skal levere

Du må følge gjeldende progresjonsregler og ivareta studieretten din.

Utsatt frist ved sykdom

Har du vært syk i forbindelse med masteroppgaveskrivingen kan du i visse tilfeller ha krav på utsettelse av masteroppgaveinnleveringen slik at du kan levere oppgaven utenom de ordinære innleveringsfristene.

Krav til legeerklæring

I legeerklæringen må det stå hvor lenge du har vært syk og prosentvis studieufør (om du f.eks. har vært 50% eller 100% studieufør i sykdomsperioden). Hvor lang utsettelse som kan innvilges er noe som eksamenskonsulenten vurderer i hvert enkelt tilfelle.

Følgende gir ikke utsatt frist

Kortere tids sykdom (mindre enn 1 uke) mer enn en måned før innleveringsfristen, gir ikke grunnlag for utsatt innlevering.

Publisert 16. mars 2016 20:33 - Sist endret 9. mai 2018 14:00