Slik leverer du masteroppgaven

For å kunne levere masteroppgaven ved innleveringsfristen må du på forhånd ha meldt deg opp til innleveringen og levert inn sammendrag av oppgaven innen 1. mai (vårsemester) og 1. oktober (høstsemester).

1. Kontroller at oppgaven oppfyller de formelle kravene

Husk at oppgavens lengde skal oppgis i selve oppgaven. Sett inn ”Antall ord i denne oppgaven er…..” etter litteraturlisten. I størrelse skal masteroppgaven være mellom 16000 og 39600 ord. Det tilsvarer omtrent 50-100 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 1/2. Litteraturliste og eventuelle vedlegg, f.eks. intervjuguide og brev til etiske komiteer, medregnes ikke i sidetallsregnskapet. Sammendrag, forord og innholdsfortegnelse medregnes heller ikke. Merk at alle ord og tall i tabeller skal medregnes. Disse må ofte telles manuelt, da bilder eller lignende ikke inkluderes i ordtellingsfunksjonen i Word. Fotnoter skal også medregnes i sidetallsregnskapet. Oppgaver som avviker fra angitt antall ord, vil bli avvist. Dersom det er behov for å avvike fra antall ord, må studenten i samråd med sin veileder søke om dette tre uker før innleveringsfrist. Søknaden må være faglig begrunnet og vil bli vurdert av undervisningsleder.

2.  Trykk hos Reprosentralen på UiO

  • Oppgaven laster du opp i PDF-format hos Reprosentralen.
  • Reprosentralen regner 3 hele virkedager til trykking av masteroppgaven.
  • Det er mulig å trykke privat, men det må du selv dekke utgiftene til. Standard format på oppgaven er innbundet (ikke spiral), tosidig

3. Lever oppgaven til DUO vitenarkiv 

  • Masteroppgaven skal leveres til DUO vitenarkiv. Dette gjøres i StudentWeb. Biblioteket har laget en veiledning for dette.
  • Du må logge inn med brukernavn og passord, ikke PIN-kode

4. Meld fra til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om avsluttet prosjekt

  • Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger, som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet, og hva som nå skjer med personopplysningene. 

5. Lever oppgaven i papirformat

  • Oppgaven leveres i ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters hus mellom kl. 12 og 15.

Du skal levere

  • fire eksemplarer av masteroppgaven (din hovedveileder vil få ett av disse eksemplarene)
  • kvitteringen fra StudentWeb som bekrefter at masteroppgave er lastet opp i StudentWeb til DUO vitenarkiv (kvitteringen får du tilsendt pr. e-post fra StudentWeb)

 

Hva skjer etter innleveringen av oppgaven?

Når oppmeldingsskjema er levert vil instituttet begynne arbeidet med å sette sammen en kommisjon. Studiekonsulenten får forslag til kommisjon fra veileder (NB! student og veileder skal ikke selv ta kontakt med foreslåtte kommisjonsmedlemmer!). Veileder sitter ikke i kommisjonen. Så snart kommisjonsforslaget er godkjent av instituttet og kommisjonen er klar, blir oppgaven sendt ut.

Når oppgaven er sendt ut vil du få tilsendt en kopi av det brevet som går til kommisjonen. Du vil også få e-post om tid og sted for sensur og muntlig eksamen når dette er klart (senest 1 uke før muntlig eksamen avholdes for deg).

 

Vitnemål

Vitnemål på mastergraden blir automatisk tilsendt i posten. Dette skjer 3-8 uker etter muntlig eksamen. Vitnemålet blir sendt til din semesterregistrere adresse fra StudentWeb. Dobbeltsjekk derfor at din adresse er oppdatert i StudentWeb.

Publisert 17. mars 2016 15:57 - Sist endret 6. apr. 2018 09:58