Innlevering og sensur av masteroppgaven

For å kunne levere masteroppgaven må du på forhånd ha sendt inn oppmeldingsskjema.

Etter du har levert oppmeldingsskjema kan du forberede endelig innlevering av masteroppgaven:

1. Kontroller at oppgaven oppfyller de formelle kravene

2. Lever oppgaven til DUO vitenarkiv 

  • Masteroppgaven skal leveres til DUO vitenarkiv. Dette gjøres i StudentWeb. Biblioteket har laget en veiledning for dette.

3. Meld fra til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om avsluttet prosjekt

  • Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger, som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet, og hva som nå skjer med personopplysningene. 

4. Lever oppgaven i Inspera innen fristen

  • Oppgaven skal leveres i PDF-format

Hva skjer etter innleveringen av oppgaven?

Når oppmeldingsskjema er levert vil instituttet begynne arbeidet med å sette sammen en kommisjon. Studiekonsulenten får forslag til kommisjon fra veileder. Veileder sitter ikke i kommisjonen. Så snart kommisjonsforslaget er godkjent av instituttet og kommisjonen er klar, blir oppgaven sendt til sensur.

  • Du vil få e-post om tid og sted for sensur og muntlig eksamen når dette er klart (senest 1 uke før din muntlige eksamen).

Justerende muntlig eksamen

Det avholdes justerende muntlig eksamen etter at den innleverte masteroppgaven er vurdert.

Når avholdes muntlig eksamen?

Muntlig eksamen vil så lang det er mulig bli avholdt innen 1-2 måneder etter innlevering.

  • Levering 25. mai: muntlig eksamen avholdes i juni. Enkelte kan få muntlig eksamen i august. 
  • Levering 15. september: muntlig eksamen avholdes i løpet av oktober. 
  • Levering 1. november: muntlig eksamen avholdes i løpet av november/desember. Enkelte kan få muntlig eksamen i januar.

Hva skjer under muntlig eksamen?

Merk at noen muntlige eksamener i 2021 gjennomføres digitalt via Zoom. Muntlig eksamen kan også gjennomføres fysisk på Blindern.

Muntlig eksamen tar vanligvis 45-60 minutter. Det er ikke lov å ta med notater inn i eksamenslokalet, men ta med selve masteroppgaven. Muntlig eksamen tjener til en eventuell justering av den endelige karakteren, basert på en helhetsvurdering av masteroppgaven.

Sensorene har i forkant av muntlig eksamen vurdert masteroppgaven din og satt en foreløpig karakter. Du får spørsmål om du ønsker å vite foreløpig karakter når du kommer på muntlig eksamen.

På muntlig eksamen gir sensorene som regel en generell vurdering av din masteroppgave med vekt på både sterke og svake sider. Dette fungerer som en begrunnelse for karakteren som er gitt. Deretter går sensorene inn på spesielle temaer eller spørsmål knyttet til spesifikke deler av din masteroppgave.

Du får vite endelig karakter i etterkant av muntlig eksamen.

Studenter som skriver masteroppgaven sammen med en medstudent går opp til en felles muntlig eksamen.

Publisert 17. mars 2016 15:57 - Sist endret 9. nov. 2021 08:20