Dette emnet er nedlagt

Sensur PSY1101/PSY1101P

Sensur foreligger nå i PSY1101/PSY1101P i studentweb. Frist for å be om begrunnelse er onsdag den 28.05.14.

Begrunnelser blir gitt per mail, og ønske om begrunnelse sendes til begrunnelser@psykologi.uio.no. Forespørsel må inneholde kandidatnummer samt emnekode.

NB! PSYC1204 begrunnes per skjema som hentes i ekspedisjonen med frist frem til neste onsdag 28.05. Kandidater som har avlagt eksamen i PSYC1204 skal altså ikke bruke begrunnelses mailen.

Publisert 21. mai 2014 14:40 - Sist endret 21. mai 2014 15:05