Dette emnet er nedlagt

PSY2502 – Kulturell og kryss-kulturell psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet skal dekke følgende temaer:

  • Kulturorienterte teoretiske perspektiver i psykologien: neo-Vygotski, etnosentrisme og dialogisk-kommunikativt perspektiv
  • Krysskulturell kommunikasjon
  • Betydning av mening i menneskelig tilpasning
  • Krysskulturell læring og tilpasning
  • Diagnostikk og terapi med mennesker fra andre kulturer som har vært utsatt for traumer

Emnebeskrivelse (utfyllende informasjon om lover, regler og forskrifter tilnyttet emnet)

Hva lærer du?

Emnet skal gi en teoretisk innføring i perspektivet fra den kulturelle og den krysskulturelle psykologien. Denne forståelsesrammen skal så belyses ut fra forskjellige praktiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Eksamenskandidater uten opptak på emnet (privatister) kan avlegge ordinær eksamen hvert semester emnet blir gitt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

10 studiepoengs innføringsemne fra UV, HF eller SV

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha interesse for kulturelle forhold og problemer med gjensidig tilpasning mellom norske og fremmedkulturelle forståelsesformer og praksis.

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i psykologi bør du ha tatt innføringsemnene: PSY1000 – Innføring i generell psykologi, PSY1010 – Innføring i metode og PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon bør du ha tatt innføringsemnet: KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 12x2 forelesninger. Fra og med våren 2005 blir det ikke tilbudt seminarundervisning. Noen av forelesningene vil isteden sette det nødvendige fokus på eksamen og oppgaveskriving.

Eksamen

Godkjenning av innlevert oppgave. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier i pedagogikk, helsefag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag i tillegg til de bachelor-programmene i psykologi, kultur og kommunikasjon som emnet inngår i.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Gikk for siste gang våren 2005

Eksamen

Hver vår

Eksamen vil bli gitt for siste gang våren 2006

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info